ưu đãi tháng chín:
giảm 20% toàn hóa đơn nhân ngày khai trương